Top left header

OldtimerverzekeringOldtimerverzekering | Wanneer?

Een Oldtimerverzekering kunt u afsluiten voor een auto waarbij u daarnaast beschikt over een ander motorvoertuig voor dagelijks gebruik. Het maximaal aantal gereden kiliomters per jaar mag max 7.500 of 10.000 zijn.

Oldtimerverzekering | Oldtimer Verzekering Premie berekenen en vergelijken

Oldtimerverzekering : Dekkingen

De Oldtimerverzekering kent de volgende 3 dekkingen:

 • WA ( Wettelijke Aansprakelijkheid )
  WA is de wettelijk vereiste dekking voor de Oldtimerverzekering. Bij deze dekking wordt de schade vergoed die u met de bestelauto aan anderen toebrengt en waarvoor u wettelijk aansprakelijk bent. Schade aan uw oldtimer auto wordt bij deze dekking niet vergoedt.
 • WA Beperkt Casco ( WA mini casco / WA extra )
  Deze dekking vergoedt naast de hiervoor genoemde WA-dekking ook schade (poging tot) diefstal, brand en joyriding. Tevens is ruitschade meeverzekerd.
 • WA + Casco ( WA + aanrijding / All Risk]
  WA + Casco dekt naast de voorgaande dekking ook de overige schade aan uw oldtimer, bijvoorbeeld door vandalisme of indien u zelf een schade veroorzaakt aan uw oldtimer auto. Ook hier kan een minimale alarm-eis worden gesteld.
  De taxatiewaarde is de waarde zoals die door een erkend taxateur wordt vastgesteld. De verzekerde waarde is de waarde waarvoor u de oldtimer wenst te verzekeren.

  Bij schade dient u aan te tonen hoe hoog de schade is en wat de waarde was van uw oldtimer direct voor het schade-evenement. Kunt u dit niet, dan wordt uitgegaan van de dagwaarde zoals vastgesteld wordt door de schade-expert met een maximum van de door u opgegeven verzekerde waarde.

Oldtimerverzekering | Eigen risico

Voor de Oldtimerverzekering kunt u kiezen voor een vrijwillig extra eigen risico. De premie zal lager worden naarmate u kiest voor een hoger eigen risico.

Oldtimerverzekering | Aanvullende verzekeringen

Naast de standaard Oldtimerverzekering kunt u kiezen voor een aantal aanvullende verzekeringen:
 • Schadeverzekering Inzittenden
  Het doel van de verzekering is de bestuurder en inzittenden schadeloos te stellen voor schade die u overkomt door een verkeersongeval waarbij het verzekerde motorrijtuig is betrokken. Schadeloosstelling vindt plaats ongeacht de schuldvraag. De verzekering biedt dekking voor: • schade door blijvende invaliditeit of overlijden; • schade door gederfde levensvreugde (smartengeld); • schade door gederfde inkomsten; • schade aan zaken die behoren tot de particuliere huishouding.
 • Ongevallen Inzittenden
  De Ongevallen Inzittenden vergoedt een standaard bedrag bij overlijden en bi blijvende invaliditeit. U kunt de berekening voor deze aanvullende dekking maken in onze vergelijkingsmodule.
 • Rechtsbijstandverzekering
  U kunt hierbij kiezen voor een verhaals rechtsbijstandverzekering waarmee u zich verzekert van juridische hulp bij het verhalen van uw schade bij de tegenpartij. De tweede optie is de volledige rechtsbijstandverzekering voor uw oldtimer. Deze verzekering biedt dekking voor rechtsbijstand bij geschillen die voortvloeien uit: - het deelnemen van het wegverkeer met het verzekerde motorrijtuig; - het vervangen, voorhanden hebben en onderhouden van het verzekerde motorrijtuig. De laatste optie is een volledige verkeersrechtsbijstandverzekering voor het gehele gezin.
 • Hulpverzekering Buitenland
  Wanneer de klassieker ook in het buitenland wordt gebruikt, kan het dekkingsgebied voor hulpverlening worden uitgebreid naar Europa. Hierbij geldt dan, ongeacht de waarde van de klassieker, een altijd-terughaal-garantie. De hulpverlening omvat o.a. de kosten van het huren van een vervangende auto, de kosten die de SOS International maakt voor het terughalen van de oldtimer of voor het achterlaten van de oldtimer in het buitenland en de door SOS International gemaakte kosten van verzending van onderdelen die nodig zijn voor het weer rijklaar maken van de klassieker.

Oldtimerverzekering | Oldtimer Verzekering Premie berekenen en vergelijken

Direct-Verzekering.nl is een website van Van Heck Advies V.O.F. Via deze website bieden wij u de mogelijkheid om uw verzekeringen online te regelen.
U kunt eenvoudig de premie berekenen, vergelijken en online de verzekering afsluiten.
Van Heck Advies V.O.F. staat ingeschreven bij de AFM onder vergunningnummer 12007399.
Onze van toepassing zijnde dienstenwijzer kunt u hierboven inzien.